Cofio'r Cae: Dinorwig '69

5 Awst 19 - 18:00, Cymdeithasau 1

Ar Awst 22, 1969, wedi 200 mlynedd o lafur called, daeth distawrwydd i Chwarel Dinorwig. Hanner canrif ers cau’r chwarel, dewch i ddysgu mwy am amgylchiadau’r cau, beth ddigwyddodd wedyn, a sut mae Amgueddfa Lechi Cymru Llanberis yn coffau’r digwyddiad. Cadi Iolen, curadur yr amgueddfa fydd yn ein harwain drwy’r hanes yn cynnwys clipiau o’r archif sain.

Noddir Cymdeithasau 1 a 2 gan Cynulliad Cenedlaethol Cymru