Datblygiad y Faled Gymraeg o Lundain i Drefriw

5 Awst 19 - 16:30, Cymdeithasau 2

Cyfle i ddysgu mwy am y faled Gymraeg yn Narlith Goffa Amy Parry-Williams. Gerald Morgan sy’n traddodi, gyda chymorth Gwilym Bowen Rhys. Sesiwn yng ngofal Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru

Noddir Cymdeithasau 1 a 2 gan Cynulliad Cenedlaethol Cymru