Just More Productions: Straeon Sawrus

5 Awst 19 - 16:00, Street Theatre

Mae'r sioe syrcas gomedi drochol a bywiog hon yn cynnig gwledd o gyfuniadau bwyd a storïau ar draws y byd a’r cenedlaethau. Sioe gan fam a merch yw hi, ac mae'n cynnwys troelli platiau, jyglo gyda bwyd a thân, gan ddod â chegin y teulu a'i ryseitiau o bedwar ban byd yn fyw. Ymunwch â nhw ar eu taith hwyliog a fydd yn diweddu gyda sioe hwla wych. Comisiynwyd gan Gonsortiwm Comisiynu Celf Awyr Agored Cymru. Cefnogwyd trwy Articulture gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru a'r Loteri Genedlaethol. Perfformiad yn y Pentref Drama