Noson Lawen

5 Awst 19 - 20:00, Pafiliwn

Aled Hughes yn cyflwyno;

Tara Bethan

Gildas

Eilir Jones

John Ieuan Jones a Ryan Vaughan Davies

Ceri Haf Roberts, Erin Gwyn Rossington, Sara Davies, Siriol Elin a Ruth Erin Roberts

CoRwst a Chôr Bro Cernyw

Côr Canwy a Chôr CantiLena

Hogie'r Berfeddwlad

Catrin Angharad Jones, Esyllt Tudur a Dylan Cernyw

Ilid Llwyd Jones.