Steve Eaves

5 Awst 19 - 21:00, Ty Gwerin

Mae Steve Eaves yn dychwelyd i’r Eisteddfod am y tro cyntaf ers tro i berfformio yma yn Tŷ Gwerin. Bu’n perfformio ac yn creu cerddoriaeth ers dros ddeugain mlynedd gyda cherddoriaeth y ‘Blues’ yn hynod ddylanwadol yn ei waith, gydag elfennau o jazz, roc a gwerin hefyd i’w clywed

Noddir Tŷ Gwerin gan Cyngor Celfyddydau Cymru