Tai ac Adeiladau Gwag yng Nghymru - yr ateb i ddigartrefedd?

5 Awst 19 - 17:00, Cymdeithasau 1

Trafodaeth ar y broblem gynyddol o dai ac adeiladau gwag yng Nghymru a’r hyn a ellir ei wneud i ddatrys y broblem. A fyddai modd i’r tai a’r adeiladau gwag hyn fynd gam tuag at ddatrys problemau tai a digartrefedd Cymru? Sesiwn yng ngofal Shelter Cymru

Noddir Cymdeithasau 1 a 2 gan Cynulliad Cenedlaethol Cymru