Llyfr y Flwyddyn 2018

6 Awst 18 - 15:30, Y Babell Lên

Cyfle euraidd i glywed yr awduron buddugol
yn trafod eu cyfrolau llwyddiannus ac yn
darllen o’u gwaith. Trefnir y sesiwn gan
Llên Cymru

Noddir y gweithgareddau llenyddol gan Prifysgol Cymru a Priifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant