Paul Robeson a’r Eisteddfod

6 Awst 18 - 12:45, Y Babell Lên

Catrin Beard sy’n holi Mererid Hopwood ac
Ashok Ahir. Trefnir y sesiwn gan Brifysgol
Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod
Dewi Sant

Noddir y gweithgareddau llenyddol gan Prifysgol Cymru a Priifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant