Cymru ar ol Brexit

7 Awst 18 - 16:30, Cymdeithasau 2

Effaith Brexit ar gyfraith, gwleidyddiaeth a
chenedligrwydd Cymru dan gadeiryddiaeth
Syr Roderick Evans CF, Dirprwy Ganghellor
Prifysgol Abertawe, yng nghwmni Keith
Bush CF, Dr Simon Brooks a Dr Angharad
Closs Stephens
Sesiwn Prifysgol Abertawe

Cefnogir gan Cynulliad Cenedlaethol Cymru