Dathlu bywyd a gwaith Morfydd Llwyn Owen

7 Awst 18 - 15:00, #ENCORE

Rhian Davies, Gregynog fydd yn tafoli
cyfraniad arloesol y gyfansoddwraig ifanc
(a fu farw ganrif union yn ôl) i faes alawon
gwerin Cymru. Darlith y Fonesig Amy Parry-
Williams, dan ofal Cymdeithas Alawon
Gwerin Cymru

Cefnogir gan Ymddiriedolaeth Gwendoline a Margaret Davies