Dau frawd a'u magwraeth yng Nghaerdydd

7 Awst 18 - 17:30, Cymdeithasau 1

Yr Athro Prys Morgan sy’n sôn am dyfu
i fyny yng Nghaerdydd gyda’i frawd,
y diweddar gyn-Brif Weinidog, Rhodri
Morgan, yn narlith flynyddol Barn
#caerdydd

Cefnogir gan Cynulliad Cenedlaethol Cymru