Senedd sy'n gweithio i Gymru

7 Awst 18 - 16:00, Cymdeithasau 1

Trafodaeth am ddiwygio etholiadol ar gyfer
y Cynulliad Cenedlaethol, gyda’r Athro
Laura McAllister, Athro Polisi Cyhoeddus a
Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd

Cefnogir gan Cynulliad Cenedlaethol Cymru