Y Goron: sgwrs a darlleniad o’r Bryddest fuddugol

7 Awst 18 - 12:00, Llannerch Stage

Dewch draw i glywed mwy am
gystadleuaeth y Goron eleni yng nghwmni’r
beirniaid a’r enillydd – os oes teilyngdod!
Sesiwn yng ngofal Christine James

Noddir gan Prifysgol Cymru, a Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant