Aduniad Miri Mawr, i ddathlu cyfraniad y cynhyrchydd Peter Elias Jones i deledu

8 Awst 17 - 11:30, Sinemaes

Fel teyrnged i'r diweddar gynhyrchydd Peter Elias Jones, oedd yn wreiddiol o Ynys Môn dyma gyfle i werthfawrogi ei waith a'i grefft.

Peter gynhyrchodd sioe Miri Mawr o’r 70au –a chawn ail fyw'r hwyl gyda chymeriadau eiconig fel Miss Blodyn Tatws, Llewelyn, Caleb, Dan Dŵr a Dyn Creu.

Bydd rhai o’r actorion a chriw oedd yn gysylltiedig hefyd yn bresennol.

Oedran: i’w gadarnhau; cynhyrchwyd gan BAFTA Cymru

Cydlynir Sinemaes gan BAFTA Cymru gyda’r partneriaid canlynol: Y Gymdeithas Teledu Frenhinol, Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru,  Canolfan Ffilm Cymru, Chapter, BBC Cymru Wales, BFI Net:Work, Undebau’r Diwydiannau Creadigol yng Nghymru, Cwmni Pendraw, Gorilla, Into Film Cymru, S4C a TAC (Teledwyr Annibynnol Cymru), gyda chefnogaeth yr Eisteddfod Genedlaethol a Chyngor Celfyddydau Cymru