Cennad: Llên-gofiant Menna Elfyn

8 Awst 18 - 12:45, Y Babell Lên

Catrin Beard yn holi’r Athro Menna Elfyn am
ei llên-gofiant. Trefnir y sesiwn gan Brifysgol
Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi
Sant, a Barddas

Noddir y gweithgareddau llenyddol gan Prifysgol Cymru a Priifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant