Comiwnyddiaeth a Chymru

8 Awst 18 - 12:00, Llannerch Stage

Cyfle i drin a thrafod y llyfr The Communist
Party of Great Britain and the National
Question in Wales gyda’r awdur, Douglas
Jones yn sesiwn Gwasg Prifysgol Cymru

Noddir gan Prifysgol Cymru, a Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant