Rol menywod mewn gwleidyddiaeth

8 Awst 18 - 12:00, Cymdeithasau 2

Eleni, wrth inni nodi 100 mlynedd
ers llwyddiant yr ymgyrch i sicrhau
pleidlais i fenywod, ymunwch ag
Elin Jones AC, Llywydd Cynulliad
Cenedlaethol Cymru, a Dr Elin Jones
wrth iddynt drafod dylanwad menywod
ar wleidyddiaeth Cymru, ddoe a heddiw.
Sesiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cefnogir gan Cynulliad Cenedlaethol Cymru