Carwriaeth Mym a Cnon

9 Awst 18 - 11:00, Y Babell Lên

Derec Llwyd Morgan yn olrhain carwriaeth
Enid Picton Davies a Thomas Parry yng
Nghaerdydd ddeg a phedwar ugain o
flynyddoedd yn ôl. Darlith Goffa Hywel
Teifi Edwards

Noddir y gweithgareddau llenyddol gan Prifysgol Cymru a Priifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant