Teithio’n ôl i’r Oesoedd Canol

9 Awst 18 - 11:00, Children’s Literature Festival

Sut beth oedd byw yn yr Oesoedd Canol?
Oedd bywyd yn wahanol iawn i ni heddiw?
Bydd gan Mererid Hopwood yr atebion i’r
cwestiynau yma, a llawer mwy yn sesiwn
Canolfan Peniarth

Noddir gan Prifysgol Cymru, a Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant