Y Chwiorydd Davies a’u dylanwad amhrisiadwy ar gelf a cherddoriaeth Gymraeg

9 Awst 18 - 11:00, #ENCORE

Mae gwerthfawrogiad Cymru i’r Chwiorydd
Davies yn enfawr, gan iddyn nhw adael un
o gasgliadau celf gorau’r byd i’r Amgueddfa
Genedlaethol yng Nghaerdydd. Ond roedd
llawer mwy i ddiddordeb a dylanwad
Gwendoline a Margaret Davies, Gregynog
i’r celfyddydau a’n diwylliant fel y cawn
glywed gan Rhian Davies, Gregynog

Cefnogir gan Ymddiriedolaeth Gwendoline a Margaret Davies