Seremonïau’r Wythnos

Dewch i fwynhau’r seremonïau lle yr anrhydeddir ein beirdd, llenorion a chyfansoddwyr.  Mae’r seremonïau’n unigryw ac yn gyfle i ni ddathlu llwyddiant ein cenedl. Yn ystod yr wythnos, mae beirdd a llenorion gorau Cymru’n derbyn gwobrau am eu gwaith ar lwyfan y Pafiliwn.  Mae Gorsedd y Beirdd yn gyfrifol am rai o’r seremonïau, ac mae’r Pafiliwn yn debygol o fod yn llawn iawn yn ystod y rhain.

Dewch i fwynhau’r seremonïau lle yr anrhydeddir ein beirdd, llenorion a chyfansoddwyr.  Mae’r seremonïau’n unigryw ac yn gyfle i ni ddathlu llwyddiant ein cenedl. Yn ystod yr wythnos, mae beirdd a llenorion gorau Cymru’n derbyn gwobrau am eu gwaith ar lwyfan y Pafiliwn.  Mae Gorsedd y Beirdd yn gyfrifol am rai o’r seremonïau, ac mae’r Pafiliwn yn debygol o fod yn llawn iawn yn ystod y rhain.

Mae’r Orsedd yn gyfrifol am y seremonïau canlynol:

 • Seremoni’r Coroni: Mae bardd yn derbyn Coron am ysgrifennu cerddi rhydd.  (16.30, dydd Llun)
 • Seremoni’r Fedal Ryddiaith: Mae’r Priflenor yn derbyn Medal am ysgrifennu cyfrol o ryddiaith arobryn.  (16.30, dydd Mercher)
 • Seremoni’r Cadeirio: Mae bardd yn derbyn Cadair am ysgrifennu cerddi neu awdl mewn cynghanedd.  (16.30, dydd Gwener)

Cynhelir amryw o seremonïau eraill yn ystod yr wythnos, ac mae’r rhain hefyd yn gyfle i anrhydeddu’r prif enillwyr yn eu meysydd. 

 • Anrhydeddu enillwyr celfyddydau gweledol: Mae artistiaid a phenseiri’n derbyn y Fedal Aur am Gelfyddyd Gain, y Fedal Aur am Grefft a Dylunio a’r Fedal Aur am Bensaernïaeth.  (17.20, dydd Sadwrn cyntaf)
 • Gwobr Goffa Daniel Owen: Mae llenor yn derbyn y Fedal am nofel orau’r gystadleuaeth eleni.  (16.30, dydd Mawrth)
 • Tlws y Cerddor: Cyflwynir y Tlws am y gwaith cyfansoddi cerddoriaeth gorau eleni. (13.35, dydd Mercher)
 • Dysgwr y Flwyddyn: (19.35, nos Fercher)
 • Medal Ddrama: Mae awdur y ddrama orau’n derbyn y Fedal Ddrama yn y seremoni hon (16.45, dydd Iau)
 • Cyflwyno y Fedal Gwyddoniaeth a Thechnoleg er Anrhydedd, (12:15 dydd Iau)
 • Seremoni Agoriadol ac Urddo Cymrawd, (12:00, dydd Sadwrn 3 Awst)
 • Seremoni Cyflwyno Medal Goffa Syr TH Parry Williams, (14:00, dydd Llun)
 • Seremoni Cyflwyno Llywyddion Anrhydeddus 2019, (15:40, dydd Mawrth)

Mae’r Orsedd hefyd yn anrhydeddu aelodau newydd am 11.00 fore Llun a Gwener yng Nghylch yr Orsedd ar y Maes.  Cynhelir y seremonïau yn 'Dawns' os yw’r tywydd yn wael.