Dyddiad cau cystadlaethau llwyfan Eisteddfod 2017 yn agosau

16 Ebrill 2017

Ychydig dros bythefnos yn unig sydd i fynd cyn y dyddiad cau ar gyfer cystadlaethau llwyfan Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, a dyma’r cyfle olaf i annog unigolion, grwpiau, partïon, bandiau a chorau i gofrestru i gymryd rhan.  

Rhaid cofrestru erbyn 1 Mai.

Cofiwch fod modd cystadlu ar-lein unwaith eto eleni, felly mae modd gwneud y cyfan ar y cyfrifiadur, heb orfod poeni am y post yn cyrraedd mewn pryd na dim. 

Wrth gwrs gellir cystadlu yn y ffordd draddodiadol hefyd, ac mae ffurflenni cais i’w cael yn y Rhestr Testunau, ar-lein neu drwy ffonio’r swyddfa ar 0845 4090 400.

Os ydych chi’n ystyried cymryd rhan yn un o’r cystadlaethau lleisiol, cofiwch am yr adnodd ymarfer newydd sydd ar gael ar-lein.  Mae’r cerddor Annette Bryn Parri wedi recordio’r cyfeiliant ar gyfer pob un o’r darnau gosod sydd yn y Rhestr Testunau er mwyn hwyluso’r broses ymarfer ar gyfer cystadleuwyr.

Meddai Elen Elis, Trefnydd yr Eisteddfod, “Rydym wedi cael ymateb ardderchog i’r cystadlaethau cyfansoddi eleni, ac mae’r ceisiadau cystadlu ar gyfer cystadlaethau llwyfan hefyd yn galonogol iawn.  Gyda phythefnos yn unig i fynd tan y dyddiad cau, dyma atgoffa pawb am yr angen i gofrestru ac i ddefnyddio’r system ar-lein os oes modd, gan ei fod yn hwyluso pethau ar eich cyfer chi, y cystadleuwyr, a ninnau yn y swyddfa.

“Mae cystadlu yn y brifwyl yn brofiad arbennig, yn llawer o hwyl ac yn gyfle i dderbyn sylwadau gan feirniaid o’r safon uchaf.  Gwnewch yn siŵr nad ydych chi’n colli’ch cyfle i fod yn rhan o hyn oll yn Ynys Môn.”

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn ym Modedern o 4-12 Awst.  Am ragor o wybodaeth, i gofrestru i gystadlu a phrynu tocynnau, ewch i www.eisteddfod.cymru.