Dyddiad cau cystadlaethau llwyfan yr Eisteddfod yn agosau

17 Ebrill 2019

Pythefnos yn unig sydd i fynd cyn y dyddiad cau ar gyfer cystadlaethau llwyfan Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy, a dyma’r cyfle olaf i annog unigolion, grwpiau, partïon, bandiau a chorau i gofrestru i gymryd rhan. 

Rhaid cofrestru erbyn 1 Mai.

Cofiwch fod modd cystadlu ar-lein unwaith eto eleni, felly mae modd gwneud y cyfan ar y cyfrifiadur, heb orfod poeni am y post yn cyrraedd mewn pryd na dim. 

Wrth gwrs gellir cystadlu yn y ffordd draddodiadol hefyd, ac mae ffurflenni cais i’w cael yn y Rhestr Testunau, ar-lein neu drwy ffonio’r swyddfa ar 0845 4090 400.

Meddai Elen Elis, Trefnydd yr Eisteddfod, “Gyda phythefnos yn unig i fynd tan y dyddiad cau, dyma atgoffa pawb am yr angen i gofrestru ac i ddefnyddio’r system ar-lein os oes modd, gan ei fod yn hwyluso pethau ar eich cyfer chi, y cystadleuwyr, a ninnau yn y swyddfa.

“Mae cystadlu yn y brifwyl yn brofiad arbennig, yn llawer o hwyl ac yn gyfle i dderbyn sylwadau gan feirniaid o’r safon uchaf.  Gwnewch yn siŵr nad ydych chi’n colli’ch cyfle i fod yn rhan o hyn oll yn Sir Conwy.”

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy o 3-10 Awst.  Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru i gystadlu, ewch i www.eisteddfod.cymru.