Dyddiad cau newydd i gystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen

9 Medi 2019

Cofiwch fod dyddiad cau newydd ar gyfer cystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion - a bod y dyddiad hwn yn prysur agosáu!

Eleni, am y tro cyntaf, mae dyddiad cau'r gystadleuaeth wedi symud i 1 Hydref, er mwyn i’r beirniaid gael rhagor o gyfle i bendroni a chnoi cil dros y pentwr o nofelau i’w darllen dros fisoedd y gaeaf. 

Felly, os ydych chi wedi bod yn gweithio ar nofel dros yr haf, mae’n bryd i chi garlamu i’w gorffen neu bydd y dyddiad cau ar gyfer eleni wedi pasio.

Meddai Trefnydd yr Eisteddfod, Elen Elis, “Mae’n rhyfedd ein bod ni’n sôn am ddyddiad cau cyntaf Eisteddfod 2020, a phawb yn dal i drafod yr Eisteddfod eleni yn Sir Conwy, a llwyddiant gwych Guto Dafydd yn cipio’r Goron a Gwobr Goffa Daniel Owen. 

“Ond, mae’n bryd i ni droi ein golygon draw at Geredigion, lle mae pawb yn edrych ymlaen yn eiddgar at groesawu Cymru gyfan i’r ardal ymhen llai na blwyddyn.

“Ac wrth gwrs, cyn cynnal yr Ŵyl, mae ‘na lond lle o ddyddiadau pwysig i’w cofio, pan fo’n rhaid anfon gwaith neu ffurflen atom os am gymryd rhan yn y cystadlu'r flwyddyn nesaf. 

“Eleni yw’r tro cyntaf i ni weithredu’r dyddiad cau newydd ar gyfer Gwobr Goffa Daniel Owen, er ei fod yn hysbys ers dros flwyddyn.  Felly, gobeithio’n arw fod pawb sy’n bwriadu cyflwyno’u nofel eleni yn tynnu tua’r terfyn gyda’r gwaith.

“Ein bwriad yw sicrhau bod gan y beirniaid amser digonol i ddarllen a dwys-ystyried pob cais sy’n dod i law, ac mae darllen, ystyried, ac o bosib, ail-ddarllen hyd at ddeg neu ddeuddeg o nofelau, i gyd gyda thros 50,000 o eiriau, yn dipyn o waith.  Felly, roedden ni am roi mwy o amser iddyn nhw gwblhau’r gwaith.”

Cyflwyno nofel heb ei chyhoeddi gyda llinyn storïol cryf a heb fod yn llai na 50,000 yw’r gamp os am siawns i ennill Gwobr Goffa Daniel Owen.  Y beirniaid fydd wrthi’n darllen yn ddiwyd dros y misoedd nesaf yw Aled Islwyn, Gwen Pritchard Jones a Dafydd Morgan Lewis.  Cyflwynir Medal Goffa Daniel Owen, sy’n rhoddedig gan Gareth, Cerys a Betsan Lloyd, Talgarreg, i’r enillydd, ynghyd â gwobr ariannol o £5,000, gan Brifysgol Aberystwyth.

Y dyddiad cau nesaf - sydd eisoes ar y gorwel - yw 1 Rhagfyr, sef y dyddiad cau ar gyfer cystadleuaeth y Fedal Ryddiaith.

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion yn Nhregaron o 1-8 Awst y flwyddyn nesaf.  Am fwy o wybodaeth ewch ar-lein, www.eisteddfod.cymru.