Dyddiadau Allweddol

Dyma restr o'r dyddiadau allweddol sy'n berthnasol ar gyfer Eisteddfod Ynys Môn.

 

Nodwch, os gwelwch yn dda, bod rhaid i bopeth gyrraedd Swyddfa'r Trefnydd erbyn y dyddiad cau a nodir isod.

1 Rhagfyr 2016

Dyddiad cau cystadleuaeth Y Fedal Ryddiaith a Gwobr Goffa Daniel Owen

9 Ionawr 2017

Cofrestru ar-lein ar gyfer cystadlaethau llwyfan yn agor

31 Ionawr 2017

Dyddiad cau derbyn enwebiadu ar gyfer Medal Goffa Syr T H Parry-Williams

Dyddiad cau derbyn enwebiadau ar gyfer y Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg

1 Chwefror 2017

Dyddiad rhyddhau ffurflenni cais i archebu stondin

Dyddiad rhyddhau ffurflenni archebu safle ar y maes carafanau a phebyll

Cyfleoedd Gwirfoddoli ar gael

1 Mawrth 2017

Dyddiad cau derbyn ffurflenni cais Celfyddydau Gweledol

Dyddiad cau derbyn manylion pob cwmni sy'n dymuno cystadlu yng nghystadleuaeth actio drama yr Eisteddfod

31 Mawrth 2017

Dyddiad cau cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn

1 Ebrill 2017

Dyddiad cau'r cystadlaethau cyfansoddi i gyd, oni nodir yn wahanol

Dyddiad cau ar gyfer archebu stondin

Tocynnau ar werth

1 Mai 2017

Dyddiad cau ar gyfer ffurflenni cais a thaliadau cystadlaethau llwyfan

4 Awst 2017

Cyngerdd agoriadol Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn

5 - 12 Awst 2017

Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, Bodedern