Dyddiadau Allweddol

Dyma restr o'r dyddiadau allweddol sy'n berthnasol ar gyfer Eisteddfod Caerdydd.

 

Nodwch, os gwelwch yn dda, bod rhaid i bopeth gyrraedd Swyddfa'r Trefnydd erbyn y dyddiad cau a nodir isod.

1 Rhagfyr 2017

Dyddiad cau cystadleuaeth Y Fedal Ryddiaith a Gwobr Goffa Daniel Owen

11 Ionawr 2018

Cofrestru ar-lein ar gyfer cystadlaethau llwyfan yn agor

31 Ionawr 2018

Dyddiad cau derbyn enwebiadu ar gyfer Medal Goffa Syr T H Parry-Williams

Dyddiad cau derbyn enwebiadau ar gyfer y Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg

1 Chwefror 2018

Dyddiad rhyddhau ffurflenni cais i archebu stondin

Dyddiad rhyddhau ffurflenni archebu safle ar y maes carafanau a phebyll

Cyfleoedd Gwirfoddoli ar gael

1 Mawrth 2018

Dyddiad cau derbyn ffurflenni cais Celfyddydau Gweledol

Dyddiad cau derbyn manylion pob cwmni sy'n dymuno cystadlu yng nghystadleuaeth actio drama yr Eisteddfod

31 Mawrth 2018

Dyddiad cau cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn

1 Ebrill 2018

Dyddiad cau'r cystadlaethau cyfansoddi i gyd, oni nodir yn wahanol

Dyddiad cau ar gyfer archebu stondin

2 Ebrill 2018

Tocynnau ar werth

1 Mai 2018

Dyddiad cau ar gyfer ffurflenni cais a thaliadau cystadlaethau llwyfan

3 Awst 2018

Cyngerdd agoriadol Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd

4 - 11 Awst 2018

Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd, Bae Caerdydd