Dyddiadau Allweddol

Dyma restr o'r dyddiadau allweddol sy'n berthnasol ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy, yn Llanrwst.

 

Nodwch, os gwelwch yn dda, bod rhaid i bopeth gyrraedd Swyddfa'r Trefnydd erbyn y dyddiad cau a nodir isod.

 

1 Rhagfyr 2018

Dyddiad cau cystadleuaeth Y Fedal Ryddiaith a Gwobr Goffa Daniel Owen

31 Ionawr 2019

Dyddiad cau derbyn enwebiadu ar gyfer Medal Goffa Syr T H Parry-Williams

Dyddiad cau derbyn enwebiadau ar gyfer y Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg

1 Chwefror 2019

Dyddiad rhyddhau ffurflenni cais i archebu stondin

Dyddiad rhyddhau ffurflenni archebu safle ar y maes carafanau a phebyll

14 Chwefror 2019

Dyddiad cau derbyn ffurflenni cais Celfyddydau Gweledol - Arddangosfa Agored & Ysgoloriaeth Artist Ifanc

1 Mawrth 2019

Dyddiad cau derbyn manylion pob cwmni sy'n dymuno cystadlu yng nghystadleuaeth actio drama yr Eisteddfod

Dyddiad cau derbyn ffurflenni cais Pensaernïaeth

14 Mawrth 2019

Dyddiad cau derbyn ffurflenni cais Ysgoloriaeth Bensaernïaeth

31 Mawrth 2019

Dyddiad cau cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn

1 Ebrill 2019

Dyddiad cau'r cystadlaethau cyfansoddi i gyd, oni nodir yn wahanol

1 Mai 2019

Tocynnau ar werth

1 Mai 2019

Dyddiad cau ar gyfer ffurflenni cais a thaliadau cystadlaethau llwyfan

2 Awst 2018

Cyngerdd agoriadol Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy

3 - 10 Awst 2019

Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy. Llanrwst