Dylan Jones yw Llywydd yr Ŵyl 2019

25 Mehefin 2019

Heddiw, cyhoeddodd yr Eisteddfod Genedlaethol mai’r newyddiadurwr a’r cyflwynydd, Dylan Jones, fydd Llywydd yr Ŵyl Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy eleni. 

Bydd yn annerch cynulleidfa’r Pafiliwn o’r llwyfan yn ystod wythnos yr Eisteddfod a gynhelir ar gyrion Llanrwst o 3-10 Awst eleni.

Yn wreiddiol o bentref Capel Garmon ger Llanrwst, addysgwyd Dylan Jones yn ysgol gynradd y pentref, Ysgol Dyffryn Conwy a Phrifysgol Aberystwyth, lle graddiodd mewn Gwleidyddiaeth. Bu’n athro yn Ysgol Maes Garmon, Yr Wyddgrug ac yn bennaeth adran yn Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy cyn iddo ymuno ag Adran Newyddion BBC Cymru, flwyddyn ar ôl iddo adrodd ar drychineb Hillsborough.

Bu’n ohebydd y gogledd ddwyrain ar gyfer y Gorfforaeth gan adrodd ar straeon amrywiol megis llofruddiaeth James Bulger, trychineb Dunblane, marwolaeth y Dywysoges Diana ym Mharis, a digwyddiadau ym Mhacistan ar ôl cyflafan 9/11. 

Dechreuodd gyflwyno’r rhaglen ddyddiol Taro’r Post ar Radio Cymru yn 2002 cyn symud i gyflwyno’r Post Cynta yn 2013. Bu hefyd yn cyflwyno’r rhaglen bêl-droed boblogaidd Ar y Marc bob bore Sadwrn er 1992, ac yn ddi-os, un o’r uchafbwyntiau oedd dilyn llwyddiant Cymru yn Ewro 2016 yn Ffrainc!

Enillodd wobr Gohebydd Newyddion Teledu’r Flwyddyn yn 1997, Personoliaeth Radio’r Flwyddyn yn yr Ŵyl Gyfryngau Celtaidd yn 2009, ac eleni roedd yn aelod o’r tîm enillodd wobr am y Rhaglen Newyddion a Materion Cyfoes Orau yng Ngwobrau Cyfryngau Cymru.

Mae Dylan a’i wraig Elen yn byw yn Ninbych, ac mae ganddo chwech o blant, sef Lois, Gruff, Rhys, Sara, Ianto ac Alys – y rhan fwyaf ohonynt yn gefnogwyr Leeds United erbyn hyn!

Mae Dylan yn dilyn amryw o Gymry amlwg fel Llywydd yr Ŵyl dros y blynyddoedd diwethaf, gan gynnwys y cyflwynydd a’r DJ, Huw Stephens yng Nghaerdydd llynedd, y gwyddonydd, yr Athro Syr John Meurig Thomas, y barnwr Nic Parry, a Rheolwr Cynorthwyol tîm pêl droed Cymru, Osian Roberts.

Am ragor o wybodaeth am yr Eisteddfod, ewch i www.eisteddfod.cymru.

Dylan Jones, Llywydd yr Wyl 2019