Eiddo Coll

14 Awst 2017

Mae nifer fawr o bethau'n cael eu colli a'u darganfod yn ystod wythnos yr Eisteddfod bob blwyddyn.

Diolch i bawb a ddaeth atom gyda phethau oedd wedi'u canfod ar hyd a lled y Maes a diolch hefyd i'r rheiny ohonoch a ddaeth i roi gwybod eich bod wedi colli rhywbeth ar y Maes.

Bydd swyddfeydd yr Eisteddfod yn cau am ychydig wythnosau, felly dylech anfon ebost os oes gennych ymholiad am eiddo coll.  

Anfonwch ebost at gwyb@eisteddfod.org.uk os gwelwch yn dda, a bydd popeth yn cael ei ddidoli ddechrau Medi.

Rydym yn llwyddo i gael hyd i gyfran fawr o'r eiddo coll felly peidiwch â digaloni os oes rhywbeth ar goll.  Fe wnawn ein gorau i gael hyd i bethau.

Diolch am gefnogi'r Eisteddfod eleni.