Gwirfoddolwyr

Tîm Gwirfoddol 2018

Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi cofrestru i wirfoddoli a chadarnhau eu hargaeledd ar gyfer yr Eisteddfod eleni.  Mae’r drefn gofrestru ar ben ar gyfer eleni.

Os ydych angen cadarnhau eich hargaeledd, a fyddech cystal ag anfon ymateb i’r e bost flaenorol a yrrwyd atoch neu e bostio dylan@eisteddfod.org.uk.

Cynhelir sesiwn hyfforddiant / anwytho i wirfoddolwyr yng Nghanolfan y Mileniwm ar brynhawn Sul 29 Gorffennaf am 13:00 (sesiwn Gymraeg) a 15:00 (sesiwn Saesneg). 

Bydd gwybodaeth am amserlenni personol yn cael ei anfon allan cyn gynted ag y bo modd.