Swyddi ar y Maes

Dyma lle rydym yn cyhoeddi manylion unrhyw swyddi sydd ar gael ar y Maes.  
Bydd y dudalen yn cael ei ddiweddaru fel mae'r swyddi yn dod i mewn.

Cysylltwch yn uniongyrchol gyda'r cwmni sy'n hysbysebu'r swydd.  Ni fyddwn yn cadw / pasio unrhyw wybodaeth, a dyma'r unig swyddi y gwyddom amdanynt ar Faes yr Eisteddfod.

STAFF ARLWYO / STAFF GLANHAU / DIOGELWCH

STREAMLINE LEISURE
- Staff glanhau
- Staff diogelwch

Cysylltwch â William Hunter ar 01267 232986 /  07929 745883 / williamhunter@streamlineleisure.co.uk 

NO BONES JONES
Gweini bwyd i'r cyhoedd / paratoi llysiau
Cysylltwch â Jill Jones ar 07399 604638
www.nobonesjones.co.uk  

THE SPANISH BUFFET
Mae'r cwmni bwyd Sbaenaidd yn chwilio am weithwyr sy'n siarad Cymraeg.
Cysylltwch a Gabriel Bosch ar  07528 095849 neu gabibiel2@gmail.com 
www.thespanishbuffet.com 

HOGi HOGi HOGi
Mae'r cwmni rhostio mochyn angen staff i baratoi bwyd, gweini bwyd, glanhau ayb
Cysylltwch hefo Iwan Gwynedd ar 07900 823 654 neu iwan@hogihogihogi.co.uk
www.hogihogihogi.co.uk 

CLOCIAU ROBERT HOWELLS 
Mae stondin Clociau Robert Howells yn edrych am berson sy'n siarad Cymraeg i'w cynorthwyo ar y stondin sydd wedi ei leoli yng nghyntedd Canolfan Mileniwm Cymru.
Os oes gennych ddiddordeb cysylltwch a Robert Howells ar rhowellsclocks@talktalk.net