Pendevig

Nos Iau 9 Awst

Pendevig sy’n gwthio ffiniau cerddoriaeth Gymreig ar lwyfan y Pafiliwn nos Iau wrth i aelodau o bandiau fel Calan, Mabon a Plu ddod ynghyd i gyflwyno’u cyfuniad unigryw o gerddoriaeth draddodiadol, jazz, funk a drum’n’bass.  Daw ffidlau a phibau ynghyd gyda synths, pres a rhythmau grymus yn gyrru’r gân.


Yn dychwelyd o ddathlu Cymru yng Ngŵyl Ryngwladol Lorient yn unswydd ar gyfer y noson, dyma gerddoriaeth Gymreig ar ei newydd wedd, yn ffrwydro’n egnïol ar lwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol.

Tocynnau o £15