Y Siwper Stomp!

Nos Lun 6 Awst

Croeso i’r Siwper Stomp – cystadleuaeth farddol fwya’r mileniwm.  Perfformiadau dwys a digri, a chi’r gynulleidfa fydd wrth y llyw.


Ymunwch gyda Aneurig (Aneirin Karadog ac Eurig Salisbury), Gwennan Evans, Gwyneth Glyn, Rhys Iorwerth, Osian Rhys Jones, Elinor Wyn Reynolds, Gruffudd Owen, Iwan Rhys a Casia Wiliam - criw Bragdy’r Beirdd - am noson o farddoniaeth, cerddoriaeth ac ambell syrpreis.  

Tocynnau o £15