Cystadleuaeth Golff

Cynhelir y gystadleuaeth eleni ar Ddydd Iau 9 Awst yng Nghlwb Golff Radur, Caerdydd.
 
Mae cwrs pencampwriaeth 18 twll Radur yn hynod boblogaidd ac yn addas i chwaraewyr o bob gallu. 
 
Bydd croeso cynnes ac awyrgylch gyfeillgar yn disgwyl pawb yn y Clwb, sydd yn hynod falch o gynnig eu cefnogaeth i’r Eisteddfod yn ystod ei hymweliad â Chaerdydd, ac yn edrych ymlaen at gael croesawu golffwyr yr Eisteddfod i’r gystadleuaeth nodedig hon yn ei 33ydd blwyddyn.
 
Gellir archebu a thalu am amseroedd dechrau unigol dros y we wrth ymweld â www.radyrgolf.co.uk.  Archebion ar gyfer grwpiau o 4 neu fwy i’w wneud dros y ffôn gyda thaliad cerdyn ar 029 2084 2408.  Gellir gwneud archeb grŵp trwy Swyddfa’r Clwb neu’r Siop.  Yn ogystal, gellir anfon e bost at assistant@radyrgolf.co.uk neu manager@radyrgolf.co.uk (yn Saesneg).
 
Fformat y gystadleuaeth yw Stableford Cymysg Unigol 
 
Twpathau:
•             Dynion – Melyn 
•             Merched – Coch
 
Tâl Mynediad:
•             Aelodau £5.00 
•             Ymwelwyr £20.00 yn cynnwys cyfraniad o £5.00 at Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd
•             Gwobrau i’r gwestai gorau, yn cynnwys Tlws yr Eisteddfod, aelodau gorau (dynion a merched)
•             Gwobr dewisol tîm gorau (ar y dydd)
•             Gwobrau eraill i’w cyhoeddi ar y dydd
•             Cystadleuaeth "2s" dewisol yn daladwy yn y Siop
 
Amseroedd dechrau ar gael rhwng 07.30 a 15.30.  Nifer cyfyngedig o fygis ar gael i’w llogi