Cystadleuaeth Tenis

Mae twrnament tenis (ar fformat Americanaidd) yn cael ei gynnal ar brynhawn Mercher yr 8fed o Awst 13:30 tan 16:30


Lleoliad –Clwb Tenis Castell Caerdydd  CF10 3EW


Ffi cystadlu - £5


Croeso i chi gystadlu beth bynnag eich safon neu oedran


Cofrestrwch –   hdjpenylan@btinternet.com