Ymarfer gyda'r Piano

Rydym yn falch ein bod yn gallu cynnig gwasanaeth 'Ymarfer Gyda'r Piano' i’ch helpu i baratoi ac ymarfer ar gyfer eich cystadleuaeth eto eleni. 

Rydym yn ddiolchgar iawn i Annette Bryn Parri am baratoi ffeiliau cyfeiliant piano ar gyfer ein holl ddarnau prawf.  

Mae Annette Bryn Parri’n un o gyfeilyddion a cherddorion blaenaf a mwyaf profiadol Cymru.Ceir rhagor o wybodaeth amdani yma.

Cliciwch ‘chwarae’ ar y ffeil isod neu lawr lwythwch gopi i’ch peiriant er mwyn ei chadw i ymarfer gyda chyfeiliant piano.

Adnodd ar gyfer ymarfer yn unig yw hwn, gan obeithio y bydd o gymorth wrth ddewis darnau addas i’w canu. Mae cyflymder y darnau wedi’u pennu er mwyn hwyluso ymarfer, a gall y rhain fod yn wahanol i’r cyflymder ar gyfer perfformio. Mater i chi fydd sicrhau amseriad addas ar gyfer y perfformiad wrth gystadlu.

 

‘Summertime’ (‘Dyddiau’r Haf’), Porgy and Bess, George Gershwin [Faber Music 0571526039]

‘Mi Chiamano Mimì’ (‘Fe’m gelwir Mimi’), La Bohème, Puccini, Arias for Soprano [Schirmer GS81097]

Chwi bobloedd rhwygwch fron / Os o wirfodd (Ye people, rend your hearts / If with all your hearts) Eleias, Mendelssohn

Clyw fi, Israel! (Hear ye, Israel!) Eleias, Mendelssohn

Fry, fry bydd i’r cyfiawn hoen (The shall the righteous shine forth) Eleias, Mendelssohn

Gwae iddynt hwy (Woe unto them who forsake him!) Eleias, Mendelssohn

Mi af ar fy ffordd / Y mynyddoedd ciliant hwy (I go on my way / For the mountains shall depart) Eleias, Mendelssohn

Neswch Bobloedd oll, Duw Arglwydd Abraham (Draw near all ye people / Lord God of Abraham) Eleias, Mendelssohn

O gorffwys yn Nuw (O rest in the Lord) Eleias, Mendelssohn

On’d yw Ei air fel y tân (Is not his word like a fire?) Eleias, Mendelssohn

‘So in Love’ (‘Dros fy mhen’), Kiss Me Kate, Cole Porter, Best of Cole Porter [Faber 05715310910]

‘Weiche, Wotan! Weiche!’ (‘Ildia, Fotan! Ildia’), Das Rheingold, Wagner [Swyddfa’r Eisteddfod]

‘Chacun â son goût’ (‘Pawb at y peth a bo’), Die Fledermaus, Johann Strauss, Arias for Mezzo-Soprano [Schirmer GS81098]

‘Somewhere’ (‘Rhywle’), West Side Story, Leonard Bernstein [Boosey & Hawkes M051514625]

Chwi bobloedd rhwygwch fron / Os o wirfodd (Ye people, rend your hearts / If with all your hearts) Eleias, Mendelssohn

Clyw fi, Israel! (Hear ye, Israel!) Eleias, Mendelssohn

Fry, fry bydd i’r cyfiawn hoen (The shall the righteous shine forth) Eleias, Mendelssohn

Gwae iddynt hwy (Woe unto them who forsake him!) Eleias, Mendelssohn

Mi af ar fy ffordd / Y mynyddoedd ciliant hwy (I go on my way / For the mountains shall depart) Eleias, Mendelssohn

Neswch Bobloedd oll, Duw Arglwydd Abraham (Draw near all ye people / Lord God of Abraham) Eleias, Mendelssohn

O gorffwys yn Nuw (O rest in the Lord) Eleias, Mendelssohn

On’d yw Ei air fel y tân (Is not his word like a fire?) Eleias, Mendelssohn

‘Mein lieber Schwan’ (‘F’alarch mwyn’), Lohengrin, Wagner [Swyddfa’r Eisteddfod]

Chwi bobloedd rhwygwch fron / Os o wirfodd (Ye people, rend your hearts / If with all your hearts) Eleias, Mendelssohn

Clyw fi, Israel! (Hear ye, Israel!) Eleias, Mendelssohn

Fry, fry bydd i’r cyfiawn hoen (The shall the righteous shine forth) Eleias, Mendelssohn

Gwae iddynt hwy (Woe unto them who forsake him!) Eleias, Mendelssohn

Mi af ar fy ffordd / Y mynyddoedd ciliant hwy (I go on my way / For the mountains shall depart) Eleias, Mendelssohn

Neswch Bobloedd oll, Duw Arglwydd Abraham (Draw near all ye people / Lord God of Abraham) Eleias, Mendelssohn

O gorffwys yn Nuw (O rest in the Lord) Eleias, Mendelssohn

On’d yw Ei air fel y tân (Is not his word like a fire?) Eleias, Mendelssohn

‘Aria’r Tywysog Gremin’, Eugene Onegin, Tchaikovsky, Arias for Bass [Schirmer GS810101]

‘Or dove fuggo io mai?’/’A per sempre io ti perdei’ (‘I ble y ffoaf bellach’/’Pe digwyddai i mi dy golli’), I Puritani, Bellini,

‘If I were a rich man’ (‘Pe bawn i’n gyfoethog’), Fiddler on the Roof, Bock & Harnick, Fiddler on the Roof Vocal Selection [Wise

‘Some Enchanted Evening’ (‘Rhyw hudolus noswaith’), South Pacific, Rogers & Hammerstein

Chwi bobloedd rhwygwch fron / Os o wirfodd (Ye people, rend your hearts / If with all your hearts) Eleias, Mendelssohn

Clyw fi, Israel! (Hear ye, Israel!) Eleias, Mendelssohn

Fry, fry bydd i’r cyfiawn hoen (The shall the righteous shine forth) Eleias, Mendelssohn

Gwae iddynt hwy (Woe unto them who forsake him!) Eleias, Mendelssohn

Mi af ar fy ffordd / Y mynyddoedd ciliant hwy (I go on my way / For the mountains shall depart) Eleias, Mendelssohn

Neswch Bobloedd oll, Duw Arglwydd Abraham (Draw near all ye people / Lord God of Abraham) Eleias, Mendelssohn

O gorffwys yn Nuw (O rest in the Lord) Eleias, Mendelssohn

On’d yw Ei air fel y tân (Is not his word like a fire?) Eleias, Mendelssohn

‘Ma se colpa non ho’/‘Batti, batti, o bel Masetto’ (‘Ond os nad wyf ar fai’/’Cura, cura, o hoff Masetto’ - Araf) Mozart

‘Ma se colpa non ho’/‘Batti, batti, o bel Masetto’ (‘Ond os nad wyf ar fai’/’Cura, cura, o hoff Masetto’ - Cyflym) Mozart

‘Green Finch and Linnet Bird’ (‘Dryw’r coed a’r llinos werdd’), Sweeny Todd, Sondheim

‘Adar Rhiannon’, Arwel Hughes [Oriana Publications]

‘Gweddi y Pechadur’, Morfydd Llwyn Owen [Oriana Publications]

‘Gwisgoedd Nef’, Dilys Elwyn-Edwards [Roberton Publications]

‘Mae Hiraeth yn y Môr’, Dilys Elwyn-Edwards, Caneuon y Tri Aderyn [Gwynn]

‘Mynd am Dro’, Gareth Hughes [Oriana Publications]

‘Rhagolygon y Llongau’, Gareth Hughes [Oriana Publications] (Araf)

‘Rhagolygon y Llongau’, Gareth Hughes [Oriana Publications]

‘Romani’, Arwel Hughes [Gwynn]

‘Tynghedwyd’, Morfydd Llwyn Owen [Oriana Publications]

‘Hwiangerdd Mam’, Morfydd Llwyn Owen [Oriana Publications]

‘Hydref’, Dilys Elwyn-Edwards, Caneuon y Tymhorau [Curiad]

A phreswylydd y nefoedd / Ti a’u drylli (He that dwelleth in heaven / Thou shalt break them) Meseia, Handel

Ac yna llygad y dall agorir / Fe bortha Ef ei braidd (Then shall the eyes of the blind be opened / He sall feed his flock)

Dyrchefaist ti i’r nef (Thou art gone up on high) (Cyflym) Meseia, Handel

Dyrchefaist ti i’r nef (Thou art gone up on high) (Araf) Meseia, Handel

Fe’i torrwyd Ef... / Ond ni chafodd fod yn enaid coll (He was cut of… / But thou didst not leave his soul in hell) Meseia, Hande

Gwrandewch, yn feichiog morwyn fydd Tydi sy’n datgan efengyl i Seion (Behold, a virgin shall conceive O thou the tellest…)Meseia

Llonnwch chwi fy mhobl (Comfort ye my people) Meseia, Handel

Mae’n ddirmygedig (He was despised) Meseia, Handel

Mi wn mai byw yw Ef fy mhrynwr (I know that my Redeemer liveth) Meseia, Handel

Mor weddaidd yw traed pob un (How beautiful are the feet) (cyfymach) Meseia, Handel

Mor weddaidd yw traed pob un (How beautiful are the feet) (araf) Meseia, Handel

O dowch a gweld a oes unman yn ofid (Behold and see if there be any sorrow) Meseia, Handel

Os Duw sy drosom, pwy all fod i’n herbyn? (If God be for us, who can be againt us) Meseia, Handel

Pob rhyw bantle (Ev’ry valley) Meseia, Handel

Yr utgorn a gân / Gwrandewch, dirgelwch a ddwedaf i (The trumpet shall sound / Behold, I tell you a mystery) Meseia, Handel

‘Parto Parto, ma tu ben mio’ (‘Madael, a wnaf, fy nghariad’), La clemenza di Tito, Mozart, Mozart Arias for Mezzo Soprano

‘What good would the moon be’ (‘Pa les sydd i’r lleuad’), Street Scene, Kurt Weill, From Berlin to Broadway

‘Deh per questo istante’ (‘Trugarha am funud fechan’), La clemenza di Tito, Mozart,

‘Trouble Man’ (‘Trwbwl Ddyn’), Lost in the Stars, Kurt Weill, From Berlin to Broadway

‘Adar Rhiannon’, Arwel Hughes [Oriana Publications]

‘Gweddi y Pechadur’, Morfydd Llwyn Owen [Oriana Publications]

‘Gwisgoedd Nef’, Dilys Elwyn-Edwards [Roberton Publications]

‘Hwiangerdd Mam’, Morfydd Llwyn Owen [Oriana Publications]

‘Mae Hiraeth yn y Môr’, Dilys Elwyn-Edwards, Caneuon y Tri Aderyn [Gwynn]

‘Mynd am Dro’, Gareth Hughes [Oriana Publications]

‘Rhagolygon y Llongau’, Gareth Hughes [Oriana Publications] (Araf)

‘Rhagolygon y Llongau’, Gareth Hughes [Oriana Publications]

‘Romani’, Arwel Hughes [Gwynn]

‘Tynghedwyd’, Morfydd Llwyn Owen [Oriana Publications]

‘Hydref’, Dilys Elwyn-Edwards, Caneuon y Tymhorau [Curiad]

A phreswylydd y nefoedd / Ti a’u drylli (He that dwelleth in heaven / Thou shalt break them) Meseia, Handel

Ac yna llygad y dall agorir / Fe bortha Ef ei braidd (Then shall the eyes of the blind be opened / He shall feed his flock) Mese

Dyrchefaist ti i’r nef (Thou art gone up on high) (Cyflym) Meseia, Handel

Dyrchefaist ti i’r nef (Thou art gone up on high) (Araf) Meseia, Handel

Fe’i torrwyd Ef... / Ond ni chafodd fod yn enaid coll (He was cut of… / But thou didst not leave his soul in hell) Meseia, Hande

Gwrandewch, yn feichiog morwyn fydd Tydi sy’n datgan efengyl i Seion (Behold, a virgin shall conceive O thou the tellest…)Meseia

Llonnwch chwi fy mhobl (Comfort ye my people) Meseia, Handel

Mae’n ddirmygedig (He was despised) Meseia, Handel

Mi wn mai byw yw Ef fy mhrynwr (I know that my Redeemer liveth) Meseia, Handel

Mor weddaidd yw traed pob un (How beautiful are the feet) (cyfymach) Meseia, Handel

Mor weddaidd yw traed pob un (How beautiful are the feet) (araf) Meseia, Handel

O dowch a gweld a oes unman yn ofid (Behold and see if there be any sorrow) Meseia, Handel

Os Duw sy drosom, pwy all fod i’n herbyn? (If God be for us, who can be againt us) Meseia, Handel

Pob rhyw bantle (Ev’ry valley) Meseia, Handel

Yr utgorn a gân / Gwrandewch, dirgelwch a ddwedaf i (The trumpet shall sound / Behold, I tell you a mystery) Meseia, Handel

‘Maria’, West Side Story, Bernstein [Boosey & Hawkes M051514595]

‘O wie ängstlich’ (‘O mor ofnus’), Die Entführung aus dem Serail, Mozart

‘Adar Rhiannon’, Arwel Hughes [Oriana Publications]

‘Gweddi y Pechadur’, Morfydd Llwyn Owen [Oriana Publications]

‘Gwisgoedd Nef’, Dilys Elwyn-Edwards [Roberton Publications]

‘Hwiangerdd Mam’, Morfydd Llwyn Owen [Oriana Publications]

‘Mae Hiraeth yn y Môr’, Dilys Elwyn-Edwards, Caneuon y Tri Aderyn [Gwynn]

‘Mynd am Dro’, Gareth Hughes [Oriana Publications]

‘Rhagolygon y Llongau’, Gareth Hughes [Oriana Publications] (Araf)

‘Rhagolygon y Llongau’, Gareth Hughes [Oriana Publications]

‘Romani’, Arwel Hughes [Gwynn]

‘Tynghedwyd’, Morfydd Llwyn Owen [Oriana Publications]

‘Hydref’, Dilys Elwyn-Edwards, Caneuon y Tymhorau [Curiad]

A phreswylydd y nefoedd / Ti a’u drylli (He that dwelleth in heaven / Thou shalt break them) Meseia, Handel

Ac yna llygad y dall agorir / Fe bortha Ef ei braidd (Then shall the eyes of the blind be opened / He shall feed his flock) Mese

Dyrchefaist ti i’r nef (Thou art gone up on high) (Cyflym) Meseia, Handel

Dyrchefaist ti i’r nef (Thou art gone up on high) (Araf) Meseia, Handel

Fe’i torrwyd Ef... / Ond ni chafodd fod yn enaid coll (He was cut of… / But thou didst not leave his soul in hell) Meseia, Hande

Gwrandewch, yn feichiog morwyn fydd Tydi sy’n datgan efengyl i Seion (Behold, a virgin shall conceive O thou the tellest…)Meseia

Llonnwch chwi fy mhobl (Comfort ye my people) Meseia, Handel

Mae’n ddirmygedig (He was despised) Meseia, Handel

Mi wn mai byw yw Ef fy mhrynwr (I know that my Redeemer liveth) Meseia, Handel

Mor weddaidd yw traed pob un (How beautiful are the feet) (cyfymach) Meseia, Handel

Mor weddaidd yw traed pob un (How beautiful are the feet) (araf) Meseia, Handel

O dowch a gweld a oes unman yn ofid (Behold and see if there be any sorrow) Meseia, Handel

Os Duw sy drosom, pwy all fod i’n herbyn? (If God be for us, who can be againt us) Meseia, Handel

Pob rhyw bantle (Ev’ry valley) Meseia, Handel

Yr utgorn a gân / Gwrandewch, dirgelwch a ddwedaf i (The trumpet shall sound / Behold, I tell you a mystery) Meseia, Handel

‘Der Vogelfanger bin ich ja’ (‘Fel cipiwr adar rwyf i’n dda’), Die Zauberflöte, Mozart

‘In diesen heil’gen Hallen’ (‘O dan y llwyn cysgodol’) (Araf), Die Zauberflöte, Mozart

‘In diesen heil’gen Hallen’ (‘O dan y llwyn cysgodol’) (Cyflym), Die Zauberflöte, Mozart

‘Ol’ Man River’ (‘’Rhen, Hen Afon’), Showboat, Kern & Hammerstein

‘Tanzlied des Pierrot’ (‘Tynged pob clown’), Die Tote Stadt, Korngold

‘Adar Rhiannon’, Arwel Hughes [Oriana Publications]

‘Gweddi y Pechadur’, Morfydd Llwyn Owen [Oriana Publications]

‘Gwisgoedd Nef’, Dilys Elwyn-Edwards [Roberton Publications]

‘Hwiangerdd Mam’, Morfydd Llwyn Owen [Oriana Publications]

‘Mae Hiraeth yn y Môr’, Dilys Elwyn-Edwards, Caneuon y Tri Aderyn [Gwynn]

‘Mynd am Dro’, Gareth Hughes [Oriana Publications]

‘Rhagolygon y Llongau’, Gareth Hughes [Oriana Publications] (Araf)

‘Rhagolygon y Llongau’, Gareth Hughes [Oriana Publications]

‘Romani’, Arwel Hughes [Gwynn]

‘Tynghedwyd’, Morfydd Llwyn Owen [Oriana Publications]

‘Hydref’, Dilys Elwyn-Edwards, Caneuon y Tymhorau [Curiad]

A phreswylydd y nefoedd / Ti a’u drylli (He that dwelleth in heaven / Thou shalt break them) Meseia, Handel

Ac yna llygad y dall agorir / Fe bortha Ef ei braidd (Then shall the eyes of the blind be opened / He shall feed his flock) Mese

Dyrchefaist ti i’r nef (Thou art gone up on high) (Cyflym) Meseia, Handel

Dyrchefaist ti i’r nef (Thou art gone up on high) (Araf) Meseia, Handel

Fe’i torrwyd Ef... / Ond ni chafodd fod yn enaid coll (He was cut of… / But thou didst not leave his soul in hell) Meseia, Hande

Gwrandewch, yn feichiog morwyn fydd Tydi sy’n datgan efengyl i Seion (Behold, a virgin shall conceive O thou the tellest…)Meseia

Llonnwch chwi fy mhobl (Comfort ye my people) Meseia, Handel

Mae’n ddirmygedig (He was despised) Meseia, Handel

Mi wn mai byw yw Ef fy mhrynwr (I know that my Redeemer liveth) Meseia, Handel

Mor weddaidd yw traed pob un (How beautiful are the feet) (cyfymach) Meseia, Handel

Mor weddaidd yw traed pob un (How beautiful are the feet) (araf) Meseia, Handel

O dowch a gweld a oes unman yn ofid (Behold and see if there be any sorrow) Meseia, Handel

Os Duw sy drosom, pwy all fod i’n herbyn? (If God be for us, who can be againt us) Meseia, Handel

Pob rhyw bantle (Ev’ry valley) Meseia, Handel

Yr utgorn a gân / Gwrandewch, dirgelwch a ddwedaf i (The trumpet shall sound / Behold, I tell you a mystery) Meseia, Handel

‘La Violette’ (‘Y Fioledau’), Scarlatti (B fflat)

‘La Violette’ (‘Y Fioledau’), Scarlatti (E fflat)

‘Gia il sole dal Gange’ (‘O’r dwyrain mae’r golau’), Scarlatti (A fflat)

‘Gia il sole dal Gange’ (‘O’r dwyrain mae’r golau’), Scarlatti (E fflat)

‘Y Gleisiad’, Schubert [Gwynn] (A Fflat)

‘Y Gleisiad’, Schubert [Gwynn] (B Fwyaf)

‘Y Gleisiad’, Schubert [Gwynn] (D Fflat)

‘Der Fischer’ (‘Y Pysgotwr’), Schubert (E Fwyaf)

‘Der Fischer’ (‘Y Pysgotwr’), Schubert (G Fwyaf)

‘Der Fischer’ (‘Y Pysgotwr’), Schubert (B Fflat)

‘Fy Llong Fach Arian i’, (Araf) Islwyn Ffowc Elis, Caneuon Islwyn Ffowc Elis

‘Fy Llong Fach Arian i’, Islwyn Ffowc Elis, Caneuon Islwyn Ffowc Elis