Gwirfoddoli yn y Cyhoeddi

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd yn Awst 2018.  

Cyn hynny, cynhelir Seremoni Cyhoeddi’r Eisteddfod, Dydd Sadwrn 24 Mehefin eleni ar lawnt Neuadd y Ddinas. 

Mae’r achlysur pwysig hwn yn rhoi cyfle i ni estyn gwahoddiad i rai o ddalgylch yr Eisteddfod ddod at ei gilydd er mwyn dathlu dyfodiad yr Ŵyl.  Yn ystod y dydd bydd nifer o weithgareddau a pherfformaidau ger Neuadd y Ddinas gan gynnwys dathliadau Gŵyl Ifan.

Yr ydym yn chwilio am dîm o wirfoddolwyr lleol i weithredu'n ystod y dydd ac i gynorthwyo gyda’r paratoadau yn ystod y bore e.e. gosod cadeiriau, baneri, arwyddion ayb.  Bydd sesiwn briffio am 18:00 ar nos Wener 23 Mehefin i fynd dros y trefniadau (manylion i’w cadarnhau). 

Os ydych yn barod i wirfoddoli, cwblhewch y wybodaeth isod os gwelwch yn dda (Rhaid bod yn 18 oed neu drosodd).

 

Rydym yn chwilio am griw o wirfoddolwyr i weithio yn y bore ac yn y prynhawn. Gallwch wirfoddoli am y diwrnod cyfan neu am hanner diwrnod. Nodwch eich argaeledd isod.
Rhowch fanylion unrhyw anabledd yn y blwch isod:
Teipiwch eich llofnod yn y blwch isod