Maes Carafanau

Bydd Maes Carafanau eleni yn cynnig lle i o leiaf 700 carafan.

Yn ogystal, bydd Maes Gwersylla teuluol gyda lle i o leiaf 250 o bebyll.

Yn ddibynnol ar drwydded, bydd y meysydd yn agos at ganol y Ddinas.

Byddwn yn darparu gwasanaeth bysus gwennol, a bydd rhaid prynu tocyn ar gyfer y gwasanaeth yma o flaen llaw.

Bydd modd archebu safle o 1 Mawrth 2018.

 

Cadwch lygad ar ein cyfryngau cymdeithasol am y wybodaeth diweddaraf.