Anweledig

Frân Wen yn cyflwyno

ANWELEDIG

gan Aled Jones Williams

6-10 Awst 2018  /  20:00
Tocynnau : £10.00

Taith iasol i ddyfnderoedd selar Portland House i gyfarfod Glenda.

 
Ma hi’n...
 
Isel... 'rioed di bod mor isel.
Ddim yn ‘nabod hi ei hun na neb arall.
Crio, gwylltio a chwerthin - ond ma hi’n dal i deimlo’n anweledig.
 
Chi sydd i ddewis be ydach chi’n brofi. Pa mor agos ‘newch chi fentro?
 
Dewch i gamu lawr y grisiau cul i oerni ‘stafelloedd tanddaearol Portland House ym Mae Caerdydd i brofi dehongliad newydd o Anweledig gan Aled Jones Williams.
 
Yma daw hunllef bodolaeth a chyflwr Glenda yn fyw i’r gynulleidfa. 
 
Nid yw’n addas ar gyfer y gwan galon. 
 
*Oherwydd ei leoliad, nid oes mynediad heb grisiau ar gael i berfformiadau yn selar Ty Portland. 
 
Cast: Ffion Dafis
Awdur: Aled Jones Williams