Byw Celwydd

 

Lleoliad : Eglwys Norwyaidd

5 Awst / 18:30 (Drysau 18:15)

Tocynnau : Am ddim (rhaid cofrestru am docyn)

 

Rhag-ddangosiad - BywCelwydd (cyfres 3) a thrafodaeth i gofio Meic Povey

Gyda Brexit ar y gorwel, a Chymru'n wynebu mwy o fygythiadau nag erioed, mae cyfres ddrama Wleidyddol S4C, Byw Celwydd yn dychwelyd i'r sgrin. Yn dilyn disodli Meirion Llywelyn, Rhiannon Roberts, Arweinydd y Cenedlaetholwyr sydd bellach wrth y llyw, a'r dasg o gadw trefn ar glymblaid fregus yn fwy o her nag erioed. Mae Amaeth, Yr Iaith, Claddu Gwastraff Niwcliar a Hawliau Merched ymhlith y pynciau sy'n cael eu gwyntyllu yn y gyfres newydd hon.

Sesiwn holi ac ateb i ddilyn gyda Ffion Dafis, Branwen Cennard (cynhyrchydd) a Gwawr Marth Lloyd (S4C) gyda Nia Roberts.

Cyfyngiad oed (os yn gymwys): 12