Milwr yn y Meddwl

Gan Heiddwen Tomos

Theatr Genedlaethol Cymru a Sherman Cymru mewn partneriaeth ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru ​

Lleoliad : Theatr (Ystafell Ymarfer 3)

6-10 Awst 2018  /  18:00

Tocynnau : £10.00

Mae Ned wedi dod adref i orllewin Cymru o faes y gad. Ond mae ei brofiadau diweddar yn rhyfel Irac wedi gadael creithiau dyfnion; rhai’n greithiau gweledol, ac eraill – y rhai dyfnaf – yn anweledig.
Dyma ddrama newydd, ddirdynnol sy’n archwilio effaith trawma ar filwr o Gymro, wrth iddo ef a’i deulu geisio dod i delerau â digwyddiadau erchyll o’i orffennol a’r heriau newydd sy’n ei wynebu.
Mewn stori oesol am gariad a pherthyn, a fydd cwlwm câr yn drech na’r bwled a’r bom?
 
Drama fuddugol Cystadleuaeth y Fedal Ddrama, Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017 
 
Gyda chefnogaeth Ystad Lenyddol Gwenlyn Parry a Chronfa Goffa Hugh Griffith