Stondinau

Dyddiad:              3 – 11 Awst 2018
                              (stondinwyr i agor am 10:00
                              ar 4 Awst)

Lleoliad:              O gwmpas Bae Caerdydd 
                             (CF10 5AL)

 

Dyma'r stondinau fydd yn yr Eisteddfod eleni.

C32                        Achub y Plant
0217-0218            Adra
C18                        Advancing Aberystwyth ar y Blaen
0309                      Age Cymru
C21                        AH! Pottery & Lagoon gan Louise Burman
0145-0146            Asiantaeth Safonau Bwyd

0415-0416            Y Babell Heddwch
S 02                       Band Eang Cyflym Iawn Llywodraeth Cymru
0139                      Barddas
C74                        Barney and Beau
S 18                       Beicio Cymru
C75                        Blodau Tlws
C39-C40                Bodlon
C14                        Boho Buffalo Accessories
0419-0420            British Heart Foundation Cymru
0426                      Buddug
S 07                       Bws Dylans
0408                      Byddin yr Iachawdwriaeth

0207-0208            Cadwyn
0115                      Canolfan Cymry Llundain
Pierhead                Cant a Mil
M 5                        Cariad Fflwfflyd
C34                        Cartref
C57                        CBAC
0109                      Ceidwadwyr Cymreig
C35                        Chris Williams Art & Design
0405                      Citizen Advice Cardiff and Vale
M 3                        Clociau Robert Howells
C68                        Clwb Llewod Rhyngwladol
0105                      Clymblaid Ffoaduriaid Cymru
S 03                       Coed Cadw
0424                      Cole & Co
0312                      Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
0215                      Coleg Caerdydd a'r Fro
0137-0138            Coleg Cymraeg Cenedlaethol
0311                      Coleg Merthyr Tudful
0306                      Comisiynydd y Gymraeg
M 2                        Corgi Hosiery cyf
0101-0102            Cornel Ddarllen / Ymlacio
0223-0224            Cowbois
C37                        Cwmni Molchi Da
C58                        Cylchgrawn Planet (Berw Cyf)
34                          Cymdeithas Adeiladu'r Principality
0129                      Cymdeithas Bob Owen
0111-0112            Cymdeithas Cerdd Dant Cymru
0123-0124            Cymdeithas Cymru-Ariannin
0135-0136            Cymdeithas Edward Llwyd
0117-0118            Cymdeithas Eisteddfodau Cymru
0425                      Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru
0429                      Cymdeithas Hanes Teulu Morgannwg
0413-0414            Cymdeithas yr Iaith Gymraeg
0113                      Cymorth Canser Macmillan
0140                      Cymorth Cristnogol
0122                      Cymry Gogledd Amerig
S 13                       Cyngor Caerdydd
0423                      Cyngor Cymru y Deillion
C48                        Cyngor Iechyd Cymuned
84                          Cyngor Llyfrau Cymru
0143-0144            Cyngor Ysgolion Sul a Chyhoeddiadau'r Gair
C20                        Cyrchfan Conwy
0141-0142            Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru

0305                      Dathlu'r Gymraeg / UCAC
0421                      Draenog
0430                      Driftwood Designs
S 10                       Dwr Cymru
0308                      Dyneiddwyr Cymru

C12-C13                Ebsworth Pots & Gyda Chariad Gifts
C42                        Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a'r Fro 2019
M 8                         Elin Mair - Janglerins & Lora Wyn
C33                        Elusen Arch Noa

S 12                       Family Fostering Partners
C46                        Felinfach

0131-0132            Fforwm Hanes Cymru

C71                        Girlguiding Cymru
S 16                       Go Air
0216                      Golwg / Golwg 360
0133                      Gwasanaeth Tan ac Achub De Cymru
0121                      Gweni a Crefftau Nia
0103-0104            Gwyl Llen Blant
0110                      Gwyliau Edwards
0403                      Y Gymdeithas Feddygol
C16                        Gyrfa Cymru

S 04                       Heddlu De Cymru
C45                        Huw Hall - Fframiwr Celf
C19                        Hwn a Hon

0401-0402            Jane Davies Cynllunydd Ffasiwn

0127-0128            Kathy Gittins
M 4                        Katy Mai
0209                      Kiti

0203                      LinguaSkin
0411-0412            Y Lolfa cyf

C60                        Llafur Cymru
0417                      Llais y Goedwig
85                          Y Lle Hanes
C64                        Lleng Brydeinig Frenhinol
0130                      Llyfrau Gwynedd Williams
C22                        Llyfrau Parthian
35                          Llywodraeth Cymru

S 01                       Malfunction Junction
M 1                        Mari Thomas - Gemwaith
C63                        Marriott Caerdydd ac Abertawe
C77                        Menter Caerdydd
C78-C79                Mentrau Iaith Cymru
Pierhead                 Merched y Wawr
M 6                        Moilin
C25                        Mon Naturals
0214                      Mudiad Efengylaidd Cymru
32                          Mudiad Meithrin

0106                      NAHT Cymru
Pierhead                 Nant Gwrtheyrn
0428                      NASUWT Cymru
0407                      National Education Union Cymru
0114                      Nolan UPVC Cyf

C66                        Oil 4 Wales
C44                        Olwen Thomas Ceramics
0406                      Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
M 7                         Oriel Melangell

C38                         Panel Cyfryngau Cymru
Encore                     Pianos Cymru
0134                       Plaid Cymru
0303-0304             Prifysgol Aberystwyth
0201-0202             Prifysgol Bangor
33                           Prifysgol Caerdydd
0221-0222             Prifysgol Cymru
0219-0220            Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
030                       Prifysgol De Cymru
0409-0410            Prifysgol Metropolitan Caerdydd
0418                      Prifysgol y Drydedd Oes Caerdydd
C76                        Profiad y Royal Mint
C62                        Prosiect Tyfu'r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru
C17                        Prostate Cymru

C23-C24                Re-Create Caerdydd
C43                        RNIB Cymru
C59                        Rotari De Cymru
0301                      Ruth Jen

M 9                        Rhodri Owen
C72                        Rhwydwaith Rheilffordd ~ Network Rail

31                           S4C
0307                      Samariaid yng Nghymru
0204                      Sefydliad y Merched
0108                      Seren
C15                        Shelter Cymru
0422                      Shwldimwl / Peldroedcymru
C41                        Silibili
C31                        Si-Lwli Cymru Cyf
C36                        Sion Llewellyn - Llwyau Caru
0211-0212            Siop y Pethe
0302                      Spirit of 58
0427 + S 06           St John Cymru Wales
Encore                    Y Stiwdio Telynau
C81                        Stonewall Cymru

0116                      Techneg EMMETT yng Nghymru
0120 + C73           Teganau Tina
0213                      Teithiau Tango
C65                        The CADcentre UK Ltd
C11                        The UK Sepsis Trust

0125-0126            Undeb Cymru a'r Byd
0404                      Undodiaid Cymru

S 11                       Wales & West Utilities
0119                      WCVA
C61                        Welsh Connection

0210                      Ymchwil Canser y DU
C67                        Ynni Cymunedol Cymru
C47                        Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
C69-C70                Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern
0107                      Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf
0205-0206            Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr

 

 

 

 


 
Microsoft Office document icon 2018 - Llyfryn Gwybodaeth Stondinwyr + Termau ac Amodau.docPDF icon 2018 - Maes drafft 11.pdfMicrosoft Office document icon 2018 - Ffurflen 4~Form 4 - PRS a PPL.docMicrosoft Office document icon 2018 - Ffurflen 5~Form 5 - Alcohol.doc