Stondinau

Dyddiad:              3 – 11 Awst 2018
                              (stondinwyr i agor am 10:00
                              ar 4 Awst)

Lleoliad:              O gwmpas Bae Caerdydd 
                             (CF10 5AL)

 

Mae gennym dal ychydig o gytiau pren sy'n mesur 3m x 2.5m ar ol, ac mae'r rhain wedi eu lleoli yn ardal Crefft yn y Bae ac yn ardal yr Eglwys Norwyaidd.
Mae ein stondinau 3m x 6m i gyd yn llawn.

Mae’r Llyfryn Gwybodaeth a’r Ffurflenni Cais ar waelod y dudalen ynghyd â chynllun o’r Maes.
Cymerwch ychydig o amser i ddarllen y Llyfryn Gwybodaeth cyn cwblhau’r ffurflenni os gwelwch yn dda.


Byddwn yn defnyddio nifer o adeiladau parhaol y Bae ar gyfer ein gwahanol bafiliynau gan gynnwys Theatr Donald Gordon ar gyfer y Pafiliwn, Y Senedd ar gyfer Y Lle Celf ac adeilad Pierhead ar gyfer Shwmae Caerdydd - Dysgu Cymraeg, a bydd Llwyfan y Maes yn Plass Roald Dahl.

Fe fydd y stondinau wedi eu gosod ogwmpas y Bae yn ymestyn o Rhodfa Lloyd George i lawr tuag at yr Eglwys Norwyaidd.   Gan na fydd y ffens arferol ogwmpas y Maes, fe fydd yr Eisteddfod yn agor y drws i gynulleidfa newydd, ac yn rhoi cyfle i dwristiaid a thrigolion Caerdydd sy’n ymweld â’r Bae i gael blas o’r Eisteddfod, diwylliant Cymreig a’r llu o gynnyrch Cymreig sydd ar gael.  Fe fydd yn ffenestr siop wych am wythnos!

 

 


 
Microsoft Office document icon 2018 - Llyfryn Gwybodaeth Stondinwyr + Termau ac Amodau.docMicrosoft Office document icon 2018 - Ffurflenni Archebu Stondin.docPDF icon 2018 - Maes drafft 8.02.pdf