Cyfleoedd gwych i gelf yn Y Senedd

Byddwch ddychmygus, byddwch uchelgeisiol ac ystyriwch botensial y gofod dros eich hunan’ - dyna’r neges y mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn awyddus i’w gyfleu i’r rheiny sy’n ymgeisio ar gyfer Arddangosfa Agored 2018. Yng Nghaerdydd cynhelir yr arddangosfa ym mhrif ganolfan democratiaeth Cymru - Y Senedd.  Ac yn briodol i’w lleoliad, mae’r broses ddethol ymhlith y fwyaf democrataidd. Mae’r panel o arbenigwyr yn newid o flwyddyn i flwyddyn. Rhoddir rhif i bob cais, ac yn ysbryd y bleidlais gudd, ni ddatgelir enw’r artist wrth i’r delweddau gael eu cyflwyno i’r panel.

“Mae’r Senedd yn cynnig cyfle heb ei ail i arddangos y gelfyddyd weledol orau i Gymru ac i’r byd,” meddai Swyddog Celfyddydau Gweledol yr Eisteddfod, Robyn Tomos. “Wrth ddathlu rhagoriaeth, dyfeisgarwch ac ymrwymiad mewn celf a chrefft cyfoes, mae Arddangosfa Agored yr Eisteddfod ymhlith uchafbwyntiau calendr y celfyddydau gweledol yng Nghymru. Mae’n cynnig drych o’r hyn sy’n digwydd ar adeg benodol ac yn ogystal â denu cryn dipyn o sylw o du’r cyfryngau, mae'n tynnu at 40,000 o ymwelwyr bob blwyddyn.”

Y tri detholwr yng Nghaerdydd 2018 fydd y curadur a’r cyfarwyddwr artistig, Marc Rees; Cyfarwyddwr a Churadur Artes Mundi, Karen MacKinnon ac Ingrid Murphy o Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd. Ynghyd â dethol yr Arddangosfa Arbennig, bydd y tri yn dyfarnu yr unig anrhydeddau cenedlaethol a roddir i artistiaid a gwneuthurwyr Cymru – Y Fedal Aur am Gelfyddyd Gain ynghyd â £5,000 a’r Fedal Aur am Grefft a Dylunio ynghyd â £5,000. Yn ogystal, dyfernir yr Ysgoloriaeth Artist Ifanc o £1,500 ganddynt er mwyn meithrin doniau newydd.

Eto, yn ysbryd democratiaeth, yn ystod yr Eisteddfod gwahoddir y cyhoedd i bleidleisio dros ei hoff waith celf. Ac ar ddiwedd yr wythnos, yn dilyn y cyfrif, cyflwynir Gwobr Josef Herman - Dewis y Bobl i’r artist hwnnw sydd wedi derbyn y mwyaf o bleidleisiau.

“Weithiau, mae’r cyhoedd yn cytuno â’r detholwyr ac yn bwrw pleidlais dros un o enillwyr Y Fedal Aur. Dro arall, mae’r bobl yn dewis enillydd hollol wahanol. Beth bynnag yw’r canlyniad, dyma fodd iddyn nhw berchenogi'r arddangosfa,” meddai Robyn Tomos.

Mae’r arddangosfa yn agored i’r rhai a aned yng Nghymru neu ag iddynt riant o Gymru, neu i’r rhai a fu’n byw neu’n gweithio yng Nghymru am y tair blynedd cyn 31 Awst 2018 neu unrhyw berson sy’n siarad neu ysgrifennu Cymraeg. Dydd Gŵyl Ffolant yw’r dyddiad hollbwysig i’w gadw mew cof – i ddechrau, mae’n fater o gyflwyno delweddau Jpeg ar go’ bach neu ddisgen erbyn 14 Chwefror 2018. Bydd modd ymgeisio ar-lein hefyd maes o law.  Mae croeso i bob cyfrwng, boed yn gelfyddyd gain neu’n gelfyddyd gymhwysol gan gynnwys y ddelwedd symudol a chelfyddyd berfformans.

Er mwyn trefnu ymweliad â’r Senedd:     

Simon Bradwick, Rheolwr Profiad Ymwelwyr 

simon.bradwick@cynulliad.cymru  

Ffôn: 0300 200 6261