Canlyniadau 2019

Dyma ganlyniadau'r wythnos

Canlyniadau Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy.

Llongyfarchiadau mawr a diolch i bawb a gymerodd ran.

Dyddiadau i'r dyddiadur:

Dyddiad cau cystadlaethau llwyfan - 1 Mai 2020

Dyddiad cau cystadlaethau cyfansoddi - 1 Ebrill 2020 (oni nodir yn wahanol yn y Rhestr Testunau)

Pob lwc!