Canlyniadau Adran Gwerin

 

Côr Alaw Werin (1)

 1. Lleisiau’r Nant
 2. Lodesi Dyfi
 3. Côr yr Heli

Parti Alaw Werin (2)

 1. Genod Garmon
 2. Gemau Llŷn
 3. Rhiannedd y Cwm

Parti Alaw Werin dan 25 oed (3)

 1. Aelwyd Chwilog
 2. Criw’r Creuddyn

Gwobr Goffa Y Fonesig Ruth Herbert Lews (4)

 1. Rhydian Jenkins, Maesteg
 2. Teleri Mair Jones, Caergybi
 3. Robert Ieuan Edwards,

Unawd Alaw Werin 16 ac o dan 21 oed (5)

 1. Llinos Haf Jones, Penarth
 2. Cai Fôn Davies, Bangor
 3. Llio Meirion Rogers, Rhuthun

Unawd Alaw Werin 12 ac o dan 16 oed (6)

 1. Osian Trefor Hughes, Deiniolen
 2. Beca Haf Stuart, Bodorgan
 3. Tomi Llywelyn, Llanrug

Unawd Alaw Werin dan 12 oed (7)

 1. Lowri Anes Jarman, Y Bala
 2. Beca Marged Hogg, Yr Wyddgrug
 3. Eiri Ela Evans, Llanfair, Rhuthun

Cyflwyniad ar lafar, dawns a chân (8)

 1. Glanaethwy

Grŵp Offerynnol neu offerynnol a lleisiol (9)

 1. Tannau Llangadfan
 2. Tawerin
 3. Y Davaliaid / Sesiynwyr Caerdydd

Unawd ar unrhyw offeryn gwerin (10)

 1. Gweltaz Davalan, Dinas Mawddwy
 2. Mared Lloyd, Llanelli
 3. Alwena Mair Owen, Llanybydder

Cyflwyno Cân Werin Hunangyfeiliant (11)

 1. Elena Puw
 2. Nick Blandford
 3. Modlen Alun