Canlyniadau Adran Llefaru

Côr Llefaru dros 16 mewn nifer (146)

 1. Genod Llŷn
 1. Parti Marchan
 2. Lleisiau Cafflogion

Parti Llefaru (147)

 1. Genod Garmon
 2. Gemau Llŷn
 3. Rhianedd y Cwm

Gwobr Goffa Llwyd o’r Bryn (148)

 1. Megan Llŷn, Pwllheli       

Llefaru Unigol Agored (149)

 1. Annest Mair, Tŷ Croes
 2. Sion Jenkins, Caerdydd
 3. Heulen Cynfal, Y Bala

Llefaru / Cyflwyniad Darn Digri (150)

 1. Lisa Erin Owen, Y Bala
 2. Robert Douglas Owen, Llanfair TH

Dweud Stori (151)

 1. Elis Jones, Caernarfon
 2. Fiona Collins, Carrog
 3. Liz Morris, Llandyrnog

Llefaru Unigol 16 ac o dan 21 oed (152)

 1. Hanna Medi Davies, Pencader
 2. Mali Elwy Williams, Llansannan
 3. Cai Fôn Davies, Bangor

Llefaru Unigol I rai 12 ac o dan 16 oed (153)

 1. Iestyn Gwyn Jones, Caerdydd
 2. Nansi Rhys Adams, Caerdydd
 3. Non Fôn Davies, Bangor

Llefaru dan 12 oed (154)

 1. Ela Mablen Griffith-Jones, Llanybydder
 2. Gruff Beech, Bethesda
 3. Leusa Elgan Metcalfe, Trefriw

Llefaru Unigol o’r Ysgrythur 16 oed a throsodd (155)

 1. Morgan Siôn Owen, Penrhosgarnedd
 2. Cai Fôn Davies, Bangor
 3. Heulen Cynfal, Y Bala

Llefaru Unigol o’r Ysgrythur dan 16 oed (156)

 1. Manw Robin, Caernarfon
 2. Ioan Joshua Mabbutt, Aberystwyth
 3. Nel Lovelock, Llannerch-y-medd