Canlyniadau Adran y Dysgwyr

Dysgwr y Flwyddyn (125)

 1. Fiona Collins, Carrog

Côr Dysgwyr (126)

 1. Criw Bangor
 2. Côr DAW
 3. Côr Dysgwyr Sir Benfro

Llefaru Unigol 16 oed a throsodd (127)

 1. Helen Franklin, Pwllheli
 2. Don Martin, Llanelwy
 3. Lynn Bateman, Ponciau

Grŵp Offerynnol a/neu leisiol (128)

 1. Grŵp Côr y Bryn
 2. Parti DAW

Unawd Dysgwyr (129)

 1. David Herzog, Bae Colwyn
 2. Jenna Jones, Bae Colwyn
 3. John Stone, Llandudno

Grŵp Llefaru Dysgwyr (130)

 1. Grŵp Pnawn o Hwyl, Popeth Cymraeg, Prestatyn

Sgets (131)

 1. Criw Neil
 2. Criw y Cwis

132. Cystadleuaeth Y Gadair
Buddugol: Wendy Evans, Aberteifi

133. Cystadleuaeth Y Tlws Rhyddiaith
Buddugol: Cathy Green, Trefdraeth

134. Llythyr cais
Buddugol: Julie Pearce, Y Drenewydd

135. Fy hoff olygfa, tua 200 o eiriau
Buddugol: Bob Dennison, Llandrindod

136. Blog: ‘Ar daith’, tua 150 o eiriau
Buddugol: Anne Rayment, Yr Wyddgrug

137. Sgwrs grŵp WhatsApp neu Messenger ar ôl noson allan, tua 100 o eiriau
Buddugol: Kathy Sleigh, Arberth

Gwaith Grŵp neu unigol

138. Blog fideo: ‘Fy ardal’, 5-10 munud o hyd
Buddugol: E’zzati Ariffin, Hwlffordd

139. Gwaith Grŵp neu unigol.

Tudalen flaen papur newydd yn y flwyddyn 2050.
Buddugol: Grŵp Jeni Harris, Coleg Cambria, Wrecsam

Paratoi deunydd ar gyfer dysgwyr
Agored i ddysgwyr a siaradwyr Cymraeg rhugl

140. Ysgrifennu 2 sgets, un ar gyfer grŵp maint 7-8  a’r llall ar gyfer grŵp llai 4-5.
Atal y wobr.