Canlyniadau Bandiau Pres

Bandiau Pres Pencampwriaeth / Dosbarth 1 (12)

  1. Band Llwydcoed
  2. Band Arian Llaneurgain
  3. Seindorf Arian Deiniolen

Bandiau Pres Dosbarth 2 (13)

  1. Seindorf Arian Crwbin
  2. RAF Sain Tathan

Bandiau Pres Dosbarth 3 (14)

  1. RAF Sain Tathan

Bandiau Pres Dosbarth 4 (15)

  1. Seindorf Biwmares
  2. Band Porthaethwy
  3. Band Llandudno