Canlyniadau Cerdd Dant

Côr Cerdd Dant (16)

 1. Côr Merched Llangwm
 2. Lleisiau’r Nant
 3. Côr Trillyn

Parti Cerdd Dant  (17)

 1. Parti Tegeirian
 2. Parti Trillyn
 3. Lodesi Dyfi

Parti Cerdd Dant o dan 25 oed hyd at 20 mewn nifer (18)

 1. Aelwyd Chwilog
 2. Parti’r Cwm
 3. Criw’r Creuddyn

Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant (19)

 1. Pedwarawd Clwyd
 2. Criw’r Creuddyn
 3. Pedwarawd Cennin

Deuawd Cerdd Dant 21 oed a throsodd (20)

 1. Elis a Sion, Rhuthun
 2. Rhian a Rhonwen, Y Bala
 3. Carwyn a Dylan, Y Bala

Deuawd Cerdd Dant dan 21 oed (21)

 1. Cai a Non Fôn Davies, Bangor
 2. Siriol Elin a Celyn Llwyd, Abergele a Dinbych
 3. Ruth Erin ac Elin Lloyd, Henllan a Llanfairpwll

Gwobr Aled Lloyd Davies (22)

 1. Mali Fflur, Llandwrog
 2. Sioned Mai Williams, Pwllglas
 3. Mia Peace, Caerfyrddin

Unawd Cerdd Dant 16 ac o dan 21 oed (23)

 1. Owain John, Llansannan
 1. Cai Fôn Davies, Bangor
 2. Llio Meirion Rogers, Rhuthun

Unawd Cerdd Dant 12 ac o dan 16 oed (24)

 1. Cadi Gwen Williams, Aberystwyth
 2. Manw Robin, Rhostryfan
 3. Elain Rhys Iorewrth, Trawsfynydd

Unawd Cerdd Dant dan 12 oed (25)

 1. Lowri Anes Jarman, Y Bala
 2. Beca Fflur Edwards, Dinbych
 3. Mabli Swyn, Llannerch-y-medd

Cyfeilio i rai dan 25 oed (26)

 1. Emma Cerys Buckley, Cricieth
 2. Catrin Elin, Mochdre