Canlyniadau Cerddoriaeth

Corawl

Cyflwyno Rhaglen o Adloniant (28)

 1. Côr Ieuenctid Môn
 2. CôRwst
 3. Côr Dyffryn Dyfi

Côr Cymysg (29)

 1. Côr CF1
 2. Côr Capel Cymreig y Boro
 3. Côr Dre

Côr Meibion (30)

 1. John’s Boys
 2. Côr Meibion y Llannau
 3. Côr Meibion y Brythoniaid
   

Côr Merched (31)

 1. Aelwyd y Neuadd Fach, Porthyrhyd
 2. Tegalaw
 3. Cantonwm

Côr i rai 60 oed a throsodd (32)

 1. Côr Hen Nodiant
 2. Encôr
 3. Henffych

Côr Ieuenctid dan 25 oed (33)

 1. Côr Ieuenctid Môn
 2. Côr Cytgan Clwyd
 3. Ysgol Gerdd Camwy

Cystadleuaeth Gorawl Eisteddfodau Cymru (34)

 1. Côr Dre
 2. Adlais
 3. Côr Alaw

Ensemble Lleisiol (38)

 1. Cantilena
 2. Glantaf
 3. Mam y Fro a’i Chriw

 

Unawdau

Ysgoloriaeth W Towyn Roberts (39)

 1. John Ieuan Jones, Llandrillo-yn-Rhos
 2. Eiry Myfanwy Price, Caerdydd
 3. Dafydd Allen, Bodelwyddan
 4. Ryan Vaughan Davies, Hen Golwyn

Unawd Soprano 25 oed a throsodd (40)

 1. Kate Griffiths, Bryn Saith Marchog
 2. Joy Cornock, Llandeilo
 3. Aneira Evans, Machynlleth

Unawd Mezzo-Soprano / Contralto / Gwrth-denor 25 oed a throsodd (41)

 1. Kathryn Nash, Llanelwy
 2. Angharad Rowlands, Llundain
 3. Rhian Dafydd, Aberaeron

Unawd Tenor 25 oed a throsodd (42)

 1. Aled Wyn Thomas, Llanwnnen
 2. Arfon Rhys Griffiths, Y Bala
 3. Efan Williams, Lledrod

Unawd Bariton / Bas 25 oed a throsodd (43)

 1. Erfyl Tomos Jones, Aberhosan
 2. Robert Wyn, Bontnewydd
 3. Steffan Jones, Caerdydd

Gwobr Goffa David Ellis – Y Rhuban Glas (44)

 1. Erfyl Tomos Jones, Aberhosan

Canu Emyn i rai 60 oed a throsodd (45)

 1. Glynn Morris, Sale
 2. Vernon Maher, Llandysul
 3. Gwynne Jones, Aberystwyth

Unawd Lieder / Cân Gelf 25 oed a throsodd (46)

 1. Aled Wyn Thomas, Llanwnnen
 2. Efan Williams, Lledrod
 3. Glynn Morris, Sale

Unawd Lieder / Cân Gelf dan 25 oed (47)

 1. Rhydian Jenkins, Maesteg
 2. Dafydd Jones, Llanrhaeadr
 3. Tesni Jones, Llanelwy

Unawd yr Hen Ganiadau 19 oed a throsodd (48)

 1. Dafydd Jones, Llanrhaeadr
 2. Joy Cornock, Llandeilo
 3. Arfon Rhys Griffiths, Y Bala

Unawd Soprano 19 ac o dan 25 oed (49)

 1. Sara Davies, Hen Golwyn
 2. Lisa Dafydd, Rhuthun
 3. Tesni Jones, Llanelwy

Unawd Mezzo Soprano / Contralto / Gwrth-denor 19 ac o dan 25 oed (50)

 1. Erin Rossington, Llanfair TH
 2. Ceri Haf Roberts, Henllan
 3. Morgana Warren-Jones, Bangor

Unawd Tenor 19 ac o dan 25 oed (51)

 1. Rhydian Jenkins, Maesteg
 2. Dafydd Jones, Llanrhaeadr
 3. Elis Jones, Rhuthun

Unawd Bariton / Bas 19 ac o dan 25 oed (52)

 1. Emyr Lloyd Jones, Bontnewydd
 2. Dafydd Allen, Bodelwyddan
 3. Owain Rowlands, Llandeilo

Gwobr Goffa Osborne Roberts (53)

 1. Dafydd Wyn Jones, Llanrhaeadr, Dinbych

Ysgoloriaeth William Park-Jones i’r unawdydd mwyaf addawol yng nghystadlaethau 49-52

 1. Rhydian Jenkins, Maesteg

Soprano mwyaf disglair yng nghystadlaethau 49-52

 1. Lisa Dafydd, Rhuthun

Tenor mwyaf disglair yng nghystadlaethau 49-52

 1. Elis Jones, Rhuthun

Unawd o Sioe Gerdd 19 oed a throsodd (54)

 1. Celyn Llwyd Cartwright, Dinbych
 2. Myfanwy Grace Tranmer, Pwllglas
 3. Lois Postle, Bodedern

Ysgoloriaeth Wilbert Lloyd Roberts (55)

 1. Myfanwy Grace Tranmer, Pwllglas

Unawd o Sioe Gerdd dan 19 oed (56)

 1. Gabriel Tranmer, Pwllglas
 2. Fflur Davies, Caernarfon
 3. Mali Elwy Williams, Llansannan

Unawd i Ferched 16 ac o dan 19 oed (57)

 1. Glesni Rhys Jones, Bodedern
 2. Alaw Grug Evans, Pontyberem
 3. Elin Fflur Jones, Bodedern

Unawd i Fechgyn 16 ac o dan 19 oed (58)

 1. Lewys Meredydd, Dolgellau
 2. Owain John, Llansannan
 3. Gruffydd Rhys Hughes, Caernarfon

Unawd i Ferched 12 ac o dan 16 oed (59)

 1. Lois Wyn, Rhydymain
 2. Lili Mohammad, Caerdydd
 3. Lea Morus Williams, Llansannan

Unawd i Fechgyn 12 ac o dan 16 oed (60)

 1. Ynyr Lewys Rogers, Rhuthun
 2. Twm Tudor, Caergybi
 3. Morgan Gray Frazer, Pentre Berw

Unawd dan 12 oed (61)

 1. Eiri Ela Evans, Rhuthun
 2. Macsen Stevens, Cyffordd Llandudno
 3. Lois Angharad Thomas, Llannerch-y-medd

 

Brwydr y Bandiau

 1. Mari Mathias

 

Offerynnol

Cyfeilio ar y Piano – Cystadleuaeth Goffa Eleri Evans (62)

 1. Sioned Mai Williams, Rhuthun

Grŵp Offerynnol Agored (63)

 1. Ensemble Ysgol Tryfan
 2. Enlli, Lleucu a Carys
 3. Triawd Hŷn CGWM
 4. Parti Chwyth Lleu

Deuawd Offerynnol Agored (64)

 1. Harri a Heledd, Caerdydd a Caerffili
 2. Angharad a Mariel, Rhuthun a Deganwy
 3. Huw a Rachel, Caernarfon

Rhuban Glas Offerynnol 19 oed a throsodd (65)

 1. Luke Jones, Wrecsam

Unawd Chwythbrennau 19 oed a throsodd (66)

 1. Enlli Parry, Caerdydd
 2. Lleucu Parry, Caerdydd
 3. Daniel O’Callaghan, San Clêr

Unawd Llinynnau 19 oed a throsodd (67)

 1. Olivia Jago, Porthaethwy
 2. Hannah Lowri Roberts, Caerdydd

Unawd Piano 19 oed a throsodd (68)

 1. Cameron Biles-Liddell, Corwen
 2. Luke Jones, Wrecsam
 3. Gwenno Morgan, Bangor

Unawd Offerynnau Pres 19 oed a throsodd (69)

 1. Merin Rhyd, Caernarfon

Unawd Telyn 19 oed a throsodd (70)

 1. Mared Emyr Pugh-Evans, Borth
 2. Catrin Elin, Mochdre

Unawd Offeryn/nau Taro 19 oed a throsodd (71)

 1. Harry Lovell-Jones, Caerdydd
 2. Heledd Fflur Gwynant, Caerffili

Rhuban Glas Offerynnol 16 ac o dan 19 oed (72)

 1. Ellis Thomas, Bae Penrhyn

Unawd Chwythbrennau 16 ac o dan 19 oed (73)

 1. Ruby Howells, Market Drayton
 2. Talfan Jenkins, Arberth
 3. Rachel Marie Franklin, Caernarfon

Unawd Llinynnau 16 ac o dan 19 oed (74)

 1. Gwydion Powel Rhys, Bangor
 2. Mererid Jones, Llandysul
 3. Heledd Jones, Llandysul

Unawd Piano 16 ac o dan 19 oed (75)

 1. Ellis Thomas, Bae Penrhyn
 2. Medi Morgan, Bangor
 3. Glesni Rhys Jones, Bodedern

Unawd Offerynnau Pres 16 ac o dan 19 oed (76)

 1. Gabriel Tranmer, Pwllglas

Unawd Telyn 16 ac o dan 19 oed (77)

 1. Huw Boucher, Penarth
 2. Angharad Huw, Rhuthun

Rhuban Glas Offerynnol dan 16 oed (79)

 1. Rufus Edwards, Wrecsam

Unawd Chwythbrennau dan 16 oed (80)

 1. Christopher Sabisky, Betws-y-coed
 2. Nanw Haf Llwyd, Caernarfon
 3. Lily Hall, Abertawe

Unawd Llinynnau dan 16 oed (81)

 1. Mared Lloyd, Llanelli
 2. Felix Llewelyn Linden, Penarth
 3. Ben Oliver, Mochdre

Unawd Piano dan 16 oed (82)

 1. Rufus Edwards, Wrecsam
 2. Emma Cerys Buckley, Cricieth
 3. Beca Lois Keen, Llangristiolus

Unawd Pres dan 16 oed (83)

 1. Glyn Porter, Caernarfon
 2. Alice Newbould, Llaneurgain
 3. Macsen Stevens, Cyffordd Llandudno

Unawd Telyn dan 16 oed (84)

 1. Heledd Wynn Newton, Caerdydd
 2. Christopher Sabisky, Betws-y-coed
 1. Holly Catrin Davies, Pwllheli

 

Cyfansoddi

87. Emyn-dôn i eiriau Tecwyn Ifan
Buddugol: Ilid Anne, Glasinfryn, Bangor

88. Trefniant o gân Gymraeg gyfoes a fyddai’n addas ar gyfer y gystadleuaeth gorawl Cyflwyno Rhaglen Adloniant
Buddugol:
Nia Wyn Jones, Llanychan, Rhuthun

89. Trefniant digyfeiliant o alaw ar gyfer ensemble lleisiol heb fod yn hwy na munud
Buddugol: Geraint Davies, Casnewydd

90. Cyfansoddiad ar gyfer un offeryn yn unig, heb fod yn hwy na 6 munud
Buddugol: Gareth Olubunmi Hughes, Y Rhath, Caerdydd

91. Cystadleuaeth i ddisgyblion 16 ac o dan 19 oed
Dau gyfansoddiad gwrthgyferbyniol mewn unrhyw gyfrwng
Buddugol: Gwydion Powel Rhys, Llanllechid, Bangor

92. Cystadleuaeth Tlws Sbardun.
Buddugol:
Rhydian Meilir Pughe, Cemaes, Machynlleth