Canlyniadau Dawns

Tlws Coffa Lois Blake (93)

 1. Nantgarw
 2. Talog

Cystadleuaeth Tlws Cymdeithas Ddawns Werin Cymru (94)

 1. Dawnswyr Môn
 2. Dawnswyr Talog

Parti Dawnsio Gwerin dan 25 oed (95)

 1. Talog
 2. Nantgarw
 3. Talwenog

Dawns Stepio i Grŵp (96)

 1. Dawnswyr Talog
 2. Dawnswyr Nantgarw
 3. Clocswyr Cowin

Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Stepio (97)

 1. Mared, Carwyn, Tomos a Cadi, Caerfyrddin
 2. Daniel a Morus, Pontypridd; ac Enlli a Lleucu, Caerdydd

Dawns Stepio Unigol i Fechgyn 18 oed a throsodd (98)

 1. Daniel Calan Jones, Caerdydd
 1. Elwyn Williams, Caerdydd

Dawns Stepio Unigol i Ferched 18 oed a throsodd (99)

 1. Enlli Parri, Caerdydd
 2. Cadi Evans, Caerfyrddin
 3. Lleucu Parri, Caerdydd

Dawns Stepio Unigol i Fechgyn dan 18 oed (100)

 1. Dion Ioan Jones, Caerfyrddin
 2. Morus Caradog Jones, Caerdydd
 3. Ioan Wyn Williams, Caerdydd

Dawns Stepio Unigol i Ferched dan 18 oed (101)

 1. Elen Morlais Williams, Caerdydd
 2. Sara Brown, Caerfyrddin
 3. Mared Lloyd, Llanelli

Props ar y Pryd (102)

 1. Erin, Esther a Luned
 2. Lewis a Morus;

Ioan, Daniel ac Iestyn;

Enlli a Lleucu

Dawns Greadigol / Gyfoes Unigol (104)

 1. Elin John, Caerdydd
 2. Ioan Wyn Williams, Caerdydd
 3. Caitlin Boyle, Caerdydd

Dawns Greadigol/Gyfoes i Grŵp (105)

Grŵp Jasmine

Dawns Aml-Gyfrwng i Bâr neu Driawd (106)

 1. Cari Owen a Ffion Bulkeley, Ynys Môn
 2. Caitlin ac Elin, Caerdydd
 3. Lowri a Jodie, Llannerch-y-medd

Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd i rai 12 oed a throsodd (107)

 1. Charlie Lindsay, Bala
 2. Efa Rhodd Williams, Blaenau Ffestiniog
 3. Caitlin Boyle, Caerdydd

Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd i rai dan 12 oed (108)

 1. Jodie Garlick, Llannerch-y-medd
 2. Mia Fflur Owen-Hughes, Amlwch
 3. Lowri Williams, Llannerch-y-medd

Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Bâr neu Driawd (109)

 1. Elin a Caitlin, Caerdydd
 2. Charlie, Jodi a Madi, Y Bala
 3. Lia ac Anya, Llannerch-y-medd

Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Grŵp (110)

 1. Perlau, Amlwch
 2. Breuddwyd Rhyfeddol Alys, Caernarfon
 3. Mediwsa, Caernarfon